Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić.


cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
andreecza­semle­piejwy­laćsłowana pa­pierniżje w ogólemówićcza­sem le­piejle­piej wy­laćwy­lać słowasłowa na pa­pierniż je w ogóleje w ogóle mówićcza­sem le­piej wy­laćle­piej wy­lać słowawy­lać słowa na pa­pierniż je w ogóle mówićcza­sem le­piej wy­lać słowale­piej wy­lać słowa na pa­piercza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier

(...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Cza­sem le­piej zbłądzić, niż zbyt nachal­nie py­tać o drogę. -Leonard Drzewiecki
cza­sem-­piej-zbłądzić-ż-zbyt-nachal­nie-py­ć-o drogę
Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew. -Jacek Wejroch
cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew