Cza­sem życie mści się na człowieku, dając mu to, cze­go chce.


cza­sem-życie-mś ę-na człowieku-dając-mu to-cze­go-chce
arturo pérez-revertecza­semżyciemści sięna człowiekudającmu tocze­gochcecza­sem życieżycie mści sięmści się na człowiekudając mu tocze­go chcecza­sem życie mści siężycie mści się na człowiekucza­sem życie mści się na człowieku

Cza­sem mi się wy­daje, cza­sami chcę bez reszty. -bystry.76
cza­sem-mi ę-wy­daje-cza­sami-chcę-bez-reszty
Cza­sem mil­cze­nie tworzy praw­dziwą roz­mowę między przy­jaciółmi. Bo nie zawsze liczą się słowa, lecz to, co chce się po­wie­dzieć bez słów. -Margaret Lee Runbeck
cza­sem-mil­cze­nie-tworzy-praw­dziwą-roz­mowę-między-przy­jaciółmi-bo nie zawsze-liczą ę-słowa-lecz-to-co chce ę-po­wie­dzieć
W człowieku tyl­ko żołądek by­wa i to cza­sem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill
w człowieku-tyl­ko-żołądek-by­wa-i to cza­sem-w peł-zadowolony