Cza­sem do­piero sek­cja zwłok po­kazu­je, że ktoś miał skrzydła.


cza­sem-do­piero-sek­cja-zwłok-po­kazu­-że ktoś-miał-skrzydła
wiesław brudzińskicza­semdo­pierosek­cjazwłokpo­kazu­jeże ktośmiałskrzydłacza­sem do­pierodo­piero sek­cjasek­cja zwłokzwłok po­kazu­jeże ktoś miałmiał skrzydłacza­sem do­piero sek­cjado­piero sek­cja zwłoksek­cja zwłok po­kazu­jeże ktoś miał skrzydłacza­sem do­piero sek­cja zwłokdo­piero sek­cja zwłok po­kazu­jecza­sem do­piero sek­cja zwłok po­kazu­je

Jak­bym była książką, którą ktoś ot­wiera na do­wol­nej stro­nie, cza­sem odkłada ją grzbietem do góry na godzinę czy na kil­ka dni, a cza­sem o niej po pros­tu zapomina. -Andrzej Krzepkowski
jak­bym-była-książką-którą-ktoś-ot­wiera-na do­wol­nej-stro­nie-cza­sem-odkłada-ją grzbietem-do góry-na godzinę-czy-na kil­ka
Z całym sek­sem jest jak z przyprawą samą się nie na­jesz, wręcz zaszkodzi, ale bez niego związek mdłą potrawą i z cza­sem przez gardło nie przechodzi  -szpiek
z całym-sek­sem-jest jak z przyprawą-samą ę-nie na­jesz-wręcz-zaszkodzi-ale-bez-niego-związek-mdłą-potrawą-i-z cza­sem-przez