Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę...


cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę
zielona15cza­semlu­bięso­biepo­marzyćmój światjest wte­dyta­kiideal­nychoćprzezchwilęcza­sem lu­bięlu­bię so­bieso­bie po­marzyćmój świat jest wte­dyjest wte­dy ta­kiprzez chwilęcza­sem lu­bię so­bielu­bię so­bie po­marzyćmój świat jest wte­dy ta­kicza­sem lu­bię so­bie po­marzyć