Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos:


cza­sem-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-masz-ochotę-krzyknąć-na cały-głos-ha­lo-ludzie-jes­tem-­­na- ale-nie możesz-bo wiesz-że każdy
charlotkacza­semnad­chodząta­kiednikiedymaszochotękrzyknąćna całygłosha­loludziejes­temsa­mot­na alenie możeszbo wieszże każdyci po­wiemaszmniecza­sem nad­chodząnad­chodzą ta­kieta­kie dnidni kiedykiedy maszmasz ochotęochotę krzyknąćkrzyknąć na całyna cały głos ale nie możeszże każdy ci po­wiemasz mniecza­sem nad­chodzą ta­kienad­chodzą ta­kie dnita­kie dni kiedydni kiedy maszkiedy masz ochotęmasz ochotę krzyknąćochotę krzyknąć na całykrzyknąć na cały głos

Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę. -AnDree
gdy-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-piszę-kiedy-płacze-kiedy-myślę-a-ser­-wol­niej-kołacze-wierzę w to-że kiedyś-ci wybaczę