Cza­sem po­maga zmiana imienia, cza­sem zmiana miejsca.


cza­sem-po­maga-zmiana-imienia-cza­sem-zmiana-miejsca
talmudcza­sempo­magazmianaimieniacza­semmiejscacza­sem po­magapo­maga zmianazmiana imieniacza­sem zmianazmiana miejscacza­sem po­maga zmianapo­maga zmiana imieniacza­sem zmiana miejscacza­sem po­maga zmiana imienia

Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła. -Devin
bez-miłoś ę-żyć-nie da-choć-jest ona-cza­sem-niebem-cza­sem-skraw­kiem-piekła
Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76
od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu