Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew.


cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew
jacek wejrochcza­semtrze­baprze­laći zimnąkrewcza­sem trze­batrze­ba prze­laćprze­lać i zimnąi zimną krewcza­sem trze­ba prze­laćtrze­ba prze­lać i zimnąprze­lać i zimną krewcza­sem trze­ba prze­lać i zimnątrze­ba prze­lać i zimną krewcza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew

Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree
cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. -Albert Einstein
ludzie-są jak morze-cza­sem-łagod­-i przy­jaź-cza­sem-burzli­wi-i zdrad­li­wi-prze­de wszys­tkim-to jed­nak-tyl­ko-woda
Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie... -KsiezycowaNoc
cza­sem-boję ę-twoich-niebies­kich-oczu-cza­sem boję-ę-że są prze­pełnione-miłośą-nie do mnie