Cza­sy kadze­nia - dymokracja.


cza­sy-kadze­nia- dymokracja
urszula zyburacza­sykadze­nia dymokracjacza­sy kadze­nia

Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej... -Chemicals
cza­sem-łe-rzeczy-od wiel­kich-czy­ą-o wiele-więcej
Tam­te cza­sy miały dog­ma­ty, my ma­my tyl­ko mniema­nia... a ni­mi nie można bu­dować katedr. -Heinrich Heine
tam­te-cza­sy-miały-dog­­ty-my ­my-tyl­ko-mniema­nia-a ­mi-nie można-bu­dować-katedr
Długie doświad­cze­nie nau­cza, że tyl­ko Po­lacy są zdol­ni do rządze­nia Polakami. -Stanisław Staszic
długie-doświad­cze­nie-nau­cza-że tyl­ko-po­lacy-są zdol­-do rządze­nia-polakami