Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu.


czar-poznania-byłby-niewielki-gdyby-na-drodze-do-niego-nie-trzeba-było-tyle-pokonywać-wstydu
friedrich nietzscheczarpoznaniabyłbyniewielkigdybynadrodzedoniegonietrzebabyłotylepokonywaćwstyduczar poznaniapoznania byłbybyłby niewielkigdyby nana drodzedrodze dodo niegoniego nienie trzebatrzeba byłobyło tyletyle pokonywaćpokonywać wstyduczar poznania byłbypoznania byłby niewielkigdyby na drodzena drodze dodrodze do niegodo niego nieniego nie trzebanie trzeba byłotrzeba było tylebyło tyle pokonywaćtyle pokonywać wstyduczar poznania byłby niewielkigdyby na drodze dona drodze do niegodrodze do niego niedo niego nie trzebaniego nie trzeba byłonie trzeba było tyletrzeba było tyle pokonywaćbyło tyle pokonywać wstydugdyby na drodze do niegona drodze do niego niedrodze do niego nie trzebado niego nie trzeba byłoniego nie trzeba było tylenie trzeba było tyle pokonywaćtrzeba było tyle pokonywać wstydu

Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem.Jakże szczęśliwy byłby człowiek, gdyby w rzeczywistości mógł zarabiać tyle, ile jego żona sądzi, że sąsiedzi są przekonani, że zarabia!Gdyby ciało było nikczemne, bóg nie przewidziałby dla niego zmartwychwstania.Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny.Cnota byłaby stosunkowo prostą sprawą, gdyby nie trzeba było stale się w niej ćwiczyć.Gdyby trzeba było studiować wszystkie przepisy prawne pewnie brakowałoby czasu na ich przekraczanie.