Czas Apokalipsy wyprzedzamy apokalipsą naszych serc i umysłów.


czas-apokalipsy-wyprzedzamy-apokalipsą-naszych-serc-i-umysłów
zbigniew waydykczasapokalipsywyprzedzamyapokalipsąnaszychsercumysłówczas apokalipsyapokalipsy wyprzedzamywyprzedzamy apokalipsąapokalipsą naszychnaszych sercserc ii umysłówczas apokalipsy wyprzedzamyapokalipsy wyprzedzamy apokalipsąwyprzedzamy apokalipsą naszychapokalipsą naszych sercnaszych serc iserc i umysłówczas apokalipsy wyprzedzamy apokalipsąapokalipsy wyprzedzamy apokalipsą naszychwyprzedzamy apokalipsą naszych sercapokalipsą naszych serc inaszych serc i umysłówczas apokalipsy wyprzedzamy apokalipsą naszychapokalipsy wyprzedzamy apokalipsą naszych sercwyprzedzamy apokalipsą naszych serc iapokalipsą naszych serc i umysłów

nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem.Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.Dla chrześcijaństwa czas ma zasadnicze znaczenie. To w nim przecież ukazuje się w pełnym świetle całe dzieło stworzenia i zbawienia, a przede wszystkim wyłania się fakt, iż od momentu Wcielenia Syna Bożego przeżywamy i już wyprzedzamy to, co będzie wypełnieniem czasu.Siedzie,chodzę,biegne nie widzę, nie czuje, słyszę dźwięk ciszy w mo­jej głowie bez­radność dnia dzisiejszego op­ty­mizm jutra nie widzę, nie czu­je Ciebie słyszę nie przer­waną ciszę naszych serc z nadzieją op­ty­miz­mu jutra zobaczyłam poczułam usłyszałam dwa równo­mier­ne ,moc­ne bi­cia serc two­je i jej ale nie moje I oby świat za­pamiętał Nas już na zaw­sze. Żeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kach Naszych serc.