Czas biegnie zazdrosny o słowa.


czas-biegnie-zazdrosny-o-słowa
horacyczasbiegniezazdrosnysłowaczas biegniebiegnie zazdrosnyzazdrosny oo słowaczas biegnie zazdrosnybiegnie zazdrosny ozazdrosny o słowaczas biegnie zazdrosny obiegnie zazdrosny o słowaczas biegnie zazdrosny o słowa

Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny.Kto biegnie za przyjemnością, chwyta cierpienie.Kiedy w twoim kierunku biegnie jakiś pies, zagwizdaj na niego.Zazdrosny sobie samemu szkodzi.To prawda, że czas degraduje słowa. Ale nawet stulecia nie degradują myśli.Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.