Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas.


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
menanderczasgoiwszelkieranyzawszeprawdęujawninajlepszymnauczycielemjestczasczas goigoi wszelkiewszelkie ranyczas zawszezawsze prawdęprawdę ujawninajlepszym nauczycielemnauczycielem jestjest czasczas goi wszelkiegoi wszelkie ranyczas zawsze prawdęzawsze prawdę ujawninajlepszym nauczycielem jestnauczycielem jest czasczas goi wszelkie ranyczas zawsze prawdę ujawninajlepszym nauczycielem jest czas

Czas goi wszelkie rany. -Menander
czas-goi-wszelkie-rany
Czas goi wszys­tkie rany. -Menander
czas-goi-wszys­tkie-rany
Najlepszym nauczycielem jest czas. -Anonim
najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. -Francois Mauriac
czas-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-nieczęsto-dobrych-uczniów
Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni. -Tales
największą-mądrośą-jest-czas-wszystko-ujawni
Naj­większą mądrością jest czas, wszys­tko ujawni. -Tales z Miletu
naj­większą-mądrośą-jest czas-wszys­tko-ujawni