czas grzybobrania ko­zak idzie z zamiarem od­na­leźć niebo 


czas-grzybobrania-ko­zak-idzie-z zamiarem-od­na­źć-niebo 
cykamczasgrzybobraniako­zakidziez zamiaremod­na­leźćniebo czas grzybobraniagrzybobrania ko­zakko­zak idzieidzie z zamiaremz zamiarem od­na­leźćod­na­leźć niebo czas grzybobrania ko­zakgrzybobrania ko­zak idzieko­zak idzie z zamiaremidzie z zamiarem od­na­leźćz zamiarem od­na­leźć niebo czas grzybobrania ko­zak idziegrzybobrania ko­zak idzie z zamiaremko­zak idzie z zamiarem od­na­leźćidzie z zamiarem od­na­leźć niebo czas grzybobrania ko­zak idzie z zamiaremgrzybobrania ko­zak idzie z zamiarem od­na­leźćko­zak idzie z zamiarem od­na­leźć niebo 

nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie. -Autor nieznany
nie jest prob­­mem-od­na­źć-miłość-lecz-od­na­źć-w niej-ukojenie
Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski
trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru. -Alec Guiness
tylko-niewielu-ludzi-którzy-cierpią-na-kaszel-idzie-do-lekarza-większość-idzie-do-teatru