Czas jest oj­cem prawdy.


czas-jest oj­cem-prawdy
françois rabelaisczasjest oj­cemprawdyczas jest oj­cemjest oj­cem prawdyczas jest oj­cem prawdy

Najlepszym przyjacielem prawdy jest czas, jej najgorszym wrogiem przesąd, zaś stałym towarzyszem pokora. -Charles Caleb Colton
najlepszym-przyjacielem-prawdy-jest-czas-jej-najgorszym-wrogiem-przesąd-zaś-stałym-towarzyszem-pokora
Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda. -Albert Einstein
przeciwieństwem-prawdy-płytkiej-jest-fałsz-przeciwieństwem-prawdy-głębokiej-może-być-inna-głęboka-prawda
Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem. -Anita
czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem
Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński
ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander
czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas