Czas jest tyl­ko szczególną formą przestrzeni.


czas-jest tyl­ko-szczególną-formą-przestrzeni
herbert george wellsczasjest tyl­koszczególnąformąprzestrzeniczas jest tyl­kojest tyl­ko szczególnąszczególną formąformą przestrzeniczas jest tyl­ko szczególnąjest tyl­ko szczególną formąszczególną formą przestrzeniczas jest tyl­ko szczególną formąjest tyl­ko szczególną formą przestrzeniczas jest tyl­ko szczególną formą przestrzeni

Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.tyl­ko czas wyz­wo­lić może nas tyl­ko czas... z si­deł miłości zaplątując w jej no­we jakże silne więzy.znów Słowa zamilkły w przestrzeni między-myśli i tyl­ko bez znaczenia przysłonić tę lukę sta­rają się spojrzenia.