Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem.


czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem
anitaczasjestcierpieniemczasnadziejąwejściemsamegosiebiealeniejużpieniądzemczas jestjest cierpieniemczas jestjest nadziejączas jestjest wejściemwejściem ww samegosamego siebieale nienie jestjest jużjuż pieniądzemczas jest cierpieniemczas jest nadziejączas jest wejściemjest wejściem wwejściem w samegow samego siebieale nie jestnie jest jużjest już pieniądzemczas jest wejściem wjest wejściem w samegowejściem w samego siebieale nie jest jużnie jest już pieniądzemczas jest wejściem w samegojest wejściem w samego siebieale nie jest już pieniądzem

Czas jest: szansą, lekarzem, nadzieją, postępem, myślą, działaniem, pieniądzem, nauczycielem. . . i czymś, co jest nie do odrobienia.Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas.Bo­wiem czas to jest pieniądzem i to ważne przykazanie Za­miast tam­tych dziesięciu niech w pa­mięci ci zostanie Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności.Nie ma już myśli nie ma i nas Inną drogę ob­rałaś in­ny czas Początek rozstania mo­wie byś poszła Wiec pójdę inną drogą Odejdę już w in­ny czas i miej­sce A za mną tyl­ko wspom­nienia i czas Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)