Czas jest larwą wieczności.


czas-jest-larwą-wiecznoś
jean paulczasjestlarwąwiecznościczas jestjest larwąlarwą wiecznościczas jest larwąjest larwą wiecznościczas jest larwą wieczności

Czas jest larwą wieczności. Lepiej o tym pamiętać! -Jean Paul
czas-jest-larwą-wiecznoś-lepiej-o-tym-pamięć
Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil
czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem. -Anita
czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem
Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch
Życie-jest-chwilą-wiecznoś
Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri
zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś