Czas jest ojcem prawdy.


czas-jest-ojcem-prawdy
francois rabelaisczasjestojcemprawdyczas jestjest ojcemojcem prawdyczas jest ojcemjest ojcem prawdyczas jest ojcem prawdy

Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. -Dow Ber
człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem
Najlepszym przyjacielem prawdy jest czas, jej najgorszym wrogiem przesąd, zaś stałym towarzyszem pokora. -Charles Caleb Colton
najlepszym-przyjacielem-prawdy-jest-czas-jej-najgorszym-wrogiem-przesąd-zaś-stałym-towarzyszem-pokora
Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot
pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia