Czas jest ojcem prawdy.


czas-jest-ojcem-prawdy
francois rabelaisczasjestojcemprawdyczas jestjest ojcemojcem prawdyczas jest ojcemjest ojcem prawdyczas jest ojcem prawdy

Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem.Czas jest oj­cem prawdy.Najlepszym przyjacielem prawdy jest czas, jej najgorszym wrogiem przesąd, zaś stałym towarzyszem pokora.Pośpiech jest ojcem nieszczęścia.Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy.Wojna jest ojcem wszystkich grzechów.