Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni.


czas-jest-tylko-szczególną-formą-przestrzeni
herbert george wellsczasjesttylkoszczególnąformąprzestrzeniczas jestjest tylkotylko szczególnąszczególną formąformą przestrzeniczas jest tylkojest tylko szczególnątylko szczególną formąszczególną formą przestrzeniczas jest tylko szczególnąjest tylko szczególną formątylko szczególną formą przestrzeniczas jest tylko szczególną formąjest tylko szczególną formą przestrzeni

Czas jest tyl­ko szczególną formą przestrzeni.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.Świat dzieje się także we mnie, nie tylko w czasie i przestrzeni. Ja też jestem przestrzeniąŻycie jest formą istnienia białka, tylko w kominie czasem coś załka.