Czas - lekarz [. . . ] zła.


czas-lekarz-zła
menanderczaslekarzzłaczaslekarzlekarz [] złalekarz [] zła

Czas, straszny lekarz, w ślepym bezrozumie leczy najdroższy ból wbrew sercu.Poz­na­na praw­da na­wet jeśli zła, ma moc- sku­teczniej uleczy niż czas. Cris 15.02.2016r.Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro...Lekarz leczy, natura uzdrawia .Lekarz leczy chorobę, a zabija pacjenta.Niebo leczy, a lekarz bierze honoraria.