Czas może być nazwany


czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
james michenerczasmożebyćnazwanywiekiemciemnotyniedlategożenimświatłaleczludziechcągozobaczyćczas możemoże byćbyć nazwanywiekiem ciemnotynie dlategoże nienie maw nimnim światłalecz dlategoże ludzieludzie nienie chcąchcą gogo zobaczyćczas może byćmoże być nazwanyże nie manie ma wma w nimw nim światłaże ludzie nieludzie nie chcąnie chcą gochcą go zobaczyćczas może być nazwanyże nie ma wnie ma w nimma w nim światłaże ludzie nie chcąludzie nie chcą gonie chcą go zobaczyćże nie ma w nimnie ma w nim światłaże ludzie nie chcą goludzie nie chcą go zobaczyć

Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił -Michael Josephson
ludzie-postępują-właściwie-nie-dlatego-że-chcą-zmienić-świat-ale-dlatego-że-nie-chcą-by-świat-ich-zmienił
Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić. -Jean Bernard
młodość-to-piękna-rzecz-nie-dlatego-że-pozwala-robić-głupstwa-lecz-dlatego-że-daje-czas-by-naprawić
Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna. -Tadeusz Kotarbiński
nie-dlatego-najsmutniejszy-jest-zgon-że-wraz-z-nim-wszystko-ę-kończy-lecz-dlatego-że-po-nim-nic-ę-nie-zaczyna
Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane. -Oscar Wilde
wierzy-ę-w-coś-nie-dlatego-że-jest-to-racjonalne-lecz-dlatego-że-często-powtarzane
Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa. -Władysław Grzeszczyk
zło-nie-dlatego-jest-potworne-że-nie-używa-prawdy-lecz-dlatego-że-nadużywa-kłamstwa
Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna. -Franz Werfel
bóg-prosi-o-naszą-miłość-nie-dlatego-że-jej-potrzebuje-lecz-dlatego-że-dla-nas-jest-ona-niezbędna