Czas może być nazwany


czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
james michenerczasmożebyćnazwanywiekiemciemnotyniedlategożenimświatłaleczludziechcągozobaczyćczas możemoże byćbyć nazwanywiekiem ciemnotynie dlategoże nienie maw nimnim światłalecz dlategoże ludzieludzie nienie chcąchcą gogo zobaczyćczas może byćmoże być nazwanyże nie manie ma wma w nimw nim światłaże ludzie nieludzie nie chcąnie chcą gochcą go zobaczyćczas może być nazwanyże nie ma wnie ma w nimma w nim światłaże ludzie nie chcąludzie nie chcą gonie chcą go zobaczyćże nie ma w nimnie ma w nim światłaże ludzie nie chcą goludzie nie chcą go zobaczyć

Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmieniłMłodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.