Czas na jakieś małe Conieco.


czas-na-jakieś-łe-conieco
alexander alan milneczasnajakieśmałeconiecoczas nana jakieśjakieś małemałe coniecoczas na jakieśna jakieś małejakieś małe coniecoczas na jakieś małena jakieś małe coniecoczas na jakieś małe conieco

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje.