Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie.


czas-nadzwyczaj-coś-gorzkiego-w-sobie
józef ignacy kraszewskiczasnadzwyczajcośgorzkiegosobieczas mama nadzwyczajnadzwyczaj coścoś gorzkiegogorzkiego ww sobieczas ma nadzwyczajma nadzwyczaj cośnadzwyczaj coś gorzkiegocoś gorzkiego wgorzkiego w sobieczas ma nadzwyczaj cośma nadzwyczaj coś gorzkiegonadzwyczaj coś gorzkiego wcoś gorzkiego w sobieczas ma nadzwyczaj coś gorzkiegoma nadzwyczaj coś gorzkiego wnadzwyczaj coś gorzkiego w sobie

Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie!Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie! Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.Przyszedł już czas, naj­wyższy czas Niena­wiść zniszczyć w sobie.I afektacja ma w sobie coś dobrego, coś bardzo etycznego: chroni przed błotem życia i wzmacnia ducha.Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)