Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny...


czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
włokniarzykczasnie leczyranpo­zos­tająbliznyczas nie leczynie leczy ranpo­zos­tają bliznyczas nie leczy ran

Rośli­na, zwierzę czy człowiek po­zos­tają sobą, mi­mo że w ciągu sto­sun­ko­wo krótkiego cza­su ani je­den atom w ich or­ga­niz­mie nie po­zos­tał ten sam. -Antoni Kępiński
rośli­na-zwierzę-czy-człowiek-po­zos­tają-sobą-mi­mo-że w ągu-sto­sun­ko­wo-krótkiego-cza­su-ani-­den-atom-w ich-or­ga­niz­mie
Naj­większy ból ser­ca ??? Gdy sta­rania zos­taną wzięte tyl­ko w jed­ne ręce, a dru­gie zos­tają gołe jak bez ręka­wiczek w zi­me ... -MarzycielS
naj­większy-ból-ser­ca-gdy-sta­rania-zos­taną-wzięte-tyl­ko-w jed­ne-rę-a dru­gie-zos­tają-gołe-jak bez-ręka­wiczek-w zi­me
Chcę trochę cza­su, bo czas leczy rany. -Ryszard Riedel
chcę-trochę-cza­su-bo czas-leczy-rany