Czas nie jest klepsydrą, która przesypuje piasek, lecz żniwiarzem, który więzi snop.


czas-nie-jest-klepsydrą-która-przesypuje-piasek-lecz-żniwiarzem-który-więzi-snop
antoine de saint - exuperyczasniejestklepsydrąktóraprzesypujepiasekleczżniwiarzemktórywięzisnopczas nienie jestjest klepsydrąktóra przesypujeprzesypuje piaseklecz żniwiarzemktóry więziwięzi snopczas nie jestnie jest klepsydrąktóra przesypuje piasekktóry więzi snopczas nie jest klepsydrą

Nie wie­działam, że is­tnieje miłość, ta­ka jak ta. Nie zmysłowa, lecz czys­ta, bez na­miętności. Ta­ka, która nie zważa na wiek i fi­zyczne ułom­ności, nie pat­rzy na to, co po­wie­rzchow­ne, lecz wypływa z głębo­kiej, pra­wie nieziem­skiej więzi.Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku. A jeśli nie utracimy więzi z tym dzieckiem, to nigdy nie utracimy więzi z życiem.Piasek wzięty w dłonie przecieka przez palce jak czas.Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany.Krzyż nie jest znakiem, który dodaje nam zapału, lecz znakiem, który otrzeźwia.Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.