Czas nie tyle ginie, co wsiąka.


czas-nie-tyle-ginie-co-wsiąka
krecia pataczkównaczasnietyleginiecowsiąkaczas nienie tyletyle ginieco wsiąkaczas nie tylenie tyle ginieczas nie tyle ginie

Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa.bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez Być nowoczesnym, to znaczy wyprzedzać swój czas dokładnie o tyle, by mógł on nas wygodnie dogonić.Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać.Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego ani tyle złego, ile one same o sobie myślą.Wielka nienawiść łatwo nie ginie.