Czas obchodzi się łagodnie z tymi, którzy z nim postępują łagodnie.


czas-obchodzi-ę-łagodnie-z-tymi-którzy-z-nim-postępują-łagodnie
anatol franceczasobchodzisięłagodnietymiktórzynimpostępująłagodnieczas obchodziobchodzi sięsię łagodniełagodnie zz tymiktórzy zz nimnim postępująpostępują łagodnieczas obchodzi sięobchodzi się łagodniesię łagodnie złagodnie z tymiktórzy z nimz nim postępująnim postępują łagodnieczas obchodzi się łagodnieobchodzi się łagodnie zsię łagodnie z tymiktórzy z nim postępująz nim postępują łagodnieczas obchodzi się łagodnie zobchodzi się łagodnie z tymiktórzy z nim postępują łagodnie

Czas ob­chodzi się łagod­nie z ty­mi, którzy z nim postępują łagodnie.Mów łagodnie, ale staraj się mieć zawsze pod ręką gruby kij, wtedy zajdziesz daleko.Mów łagodnie i mniej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko.Odejdź więc łagodnie. Łagodnym bowiem jest i ten, kto cię zwalnia.całujesz mnie tak łagodnie usy­piasz cicho bezszelestnie na zawsze od­pra­wiasz do krainy umarłych Przyjaciel to osoba która, kiedy nie potrafi uruchomić kosiarki elektrycznej, łagodnie pyta, czy włączyłeś ją do prądu.