Czas obchodzi się łagodnie z tymi, którzy z nim postępują łagodnie.


czas-obchodzi-ę-łagodnie-z-tymi-którzy-z-nim-postępują-łagodnie
anatol franceczasobchodzisięłagodnietymiktórzynimpostępująłagodnieczas obchodziobchodzi sięsię łagodniełagodnie zz tymiktórzy zz nimnim postępująpostępują łagodnieczas obchodzi sięobchodzi się łagodniesię łagodnie złagodnie z tymiktórzy z nimz nim postępująnim postępują łagodnieczas obchodzi się łagodnieobchodzi się łagodnie zsię łagodnie z tymiktórzy z nim postępująz nim postępują łagodnieczas obchodzi się łagodnie zobchodzi się łagodnie z tymiktórzy z nim postępują łagodnie

Mów łagodnie, ale staraj się mieć zawsze pod ręką gruby kij, wtedy zajdziesz daleko. -Theodore Roosevelt
mów-łagodnie-ale-staraj-ę-mieć-zawsze-pod-ręką-gruby-kij-wtedy-zajdziesz-daleko
Mów łagodnie i mniej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko. -Teodor Roosevelt
mów-łagodnie-i-mniej-przy-sobie-gruby-kij-a-zajdziesz-daleko
Odejdź więc łagodnie. Łagodnym bowiem jest i ten, kto cię zwalnia. -Marek Aureliusz
odejdź-więc-łagodnie-Łagodnym-bowiem-jest-i-ten-kto-ę-zwalnia
całujesz mnie tak łagodnie usy­piasz cicho bezszelestnie na zawsze od­pra­wiasz do krainy umarłych  -Angel Des Penseurs
całujesz-mnie-tak-łagodnie-usy­piasz-cicho-bezszelestnie-na-zawsze-od­pra­wiasz-do krainy-umarłych 
Przyjaciel to osoba która, kiedy nie potrafi uruchomić kosiarki elektrycznej, łagodnie pyta, czy włączyłeś ją do prądu. -Pam Brown
przyjaciel-to-osoba-która-kiedy-nie-potrafi-uruchomić-kosiarki-elektrycznej-łagodnie-pyta-czy-włączyłeś-ją-do-prą