Czas, pożerca rzeczy.


czas-pożerca-rzeczy
owidiuszczaspożercarzeczypożerca rzeczy

Czas zmiany to czas lęku lub nowych możliwości. Twoja postawa zadecyduje, która z tych rzeczy będzie Twoim udziałem.Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Ty­le rzeczy chciałabym Ci jeszcze powiedzieć... Ale już czas na mnie...Wszystkie rzeczy mają swój czas i wszystko przemija pod słońcem.Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.Wy­korzys­taj swój czas na ro­bienie rzeczy wyjątko­wych... i dziel się tym z innymi.