Czas sprawia, że uroda zwiodczeje, a piękno wyblaknie, ale mając męża, który sprawia, że śmiejesz się każdego dnia, masz na to skuteczne lekarstwo.


czas-sprawia-że-uroda-zwiodczeje-a-piękno-wyblaknie-ale-mając-męża-który-sprawia-że-śmiejesz-ę-każdego-dnia-masz-na-to-skuteczne-lekarstwo
joanne woodwardczassprawiażeurodazwiodczejepięknowyblakniealemającmężaktóryśmiejeszsiękażdegodniamasznatoskutecznelekarstwoczas sprawiaże urodauroda zwiodczejepiękno wyblaknieale mającmając mężaktóry sprawiaże śmiejeszśmiejesz sięsię każdegokażdego dniamasz naskuteczne lekarstwoże uroda zwiodczejea piękno wyblaknieale mając mężaże śmiejesz sięśmiejesz się każdegosię każdego dniana to skuteczneże śmiejesz się każdegośmiejesz się każdego dniamasz na to skutecznena to skuteczne lekarstwoże śmiejesz się każdego dniamasz na to skuteczne lekarstwo

Uważałbym się za najszczęśliwszego ze śmiertelnych, gdybym mógł sprawić, aby ludzie wyleczyli się ze swych przesądów. Nazywam przesądami nie to, co sprawia, że ludzie są nieświadomi pewnych rzeczy, ale co sprawia, że są nieświadomi samych siebie.Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Miłość sprawia, że czas mija niepostrzeżenie; czas sprawia, że miłość mija niepostrzeżenie.Ludzie nie skarżą się na cierpienia, lecz na autorytet, który ich przewyższa, trzyma w garści i sprawia, że cierpią.To dziwne, ale wyborca nigdy nie czuje się odpowiedzialny za zawód, jaki sprawia rząd przez niego wybrany.