czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty ....


czas-szyb­ko-prze­mija-a ty i tak-mar­nu­jesz-go na glu­poty
badtomekczasszyb­koprze­mijaa ty i takmar­nu­jeszgo na glu­potyczas szyb­koszyb­ko prze­mijaprze­mija a ty i taka ty i tak mar­nu­jeszmar­nu­jesz go na glu­potygo na glu­potyczas szyb­ko prze­mijaszyb­ko prze­mija a ty i takprze­mija a ty i tak mar­nu­jesza ty i tak mar­nu­jesz go na glu­potymar­nu­jesz go na glu­potyczas szyb­ko prze­mija a ty i takszyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jeszprze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­potya ty i tak mar­nu­jesz go na glu­potyczas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jeszszyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­potyprze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty

To nie ty mar­nu­jesz czas, to czas mar­nu­je ciebie.Dlatego czas tak powoli mija.Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości...Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek.Miłość prze­mija. Tak, ale wo­da chrztu wy­sycha także. Czy ma­my wo­bec te­go lek­ce­ważyć świętość chrztu? Da­jesz mi oddech, da­jesz mi życie, da­jesz mi tak wiele, mi­mo to nie mam nic. Za­bierają mi wszystko, pożyczają, przywłaszczają, nie od­dają i nie oddadzą, więc po co mi nadzieja. Kocham to życie, kocham ten czas, gdy dru­gi człowiek oszu­kuje nas. Może po­możesz mi, zro­zumieć co to ból i łzy, bo za dob­rze żyje się mi, mi­mo, że nie mam nic.