Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre lub złe.


czas-to-ludzie-bo-to-ludzie-tworzą-czasy-dobre-lub-złe
augustyn Śwczastoludzieboludzietworzączasydobrelubzłeludzie tworzątworzą czasydobre lublub złeczas to ludziebo to ludzieludzie tworzą czasydobre lub złebo to ludzie tworząbo to ludzie tworzą czasy

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają. -Anonim
gdzie-słyszysz-śpiew-tam-wstąp-tam-ludzie-dobre-serca-mają-bo-ludzie-źli-ach-wierzaj-mi-ci-nigdy-nie-śpiewają
Rzadko kiedy czasy są surowsze niż ludzie. -Norman Mailer
rzadko-kiedy-czasy-są-surowsze-ż-ludzie
Są czasy, kiedy ludzie mówiąc przez sen kłamią. -Stanisław Jerzy Lec
są-czasy-kiedy-ludzie-mówiąc-przez-sen-kłamią
Rozsądni ludzie rzad­ko tworzą historię. -Terry Goodkind
rozsądni-ludzie-rzad­ko-tworzą-historię
Ludzie mądrzy tworzą przysłowia, ale to głupcy je powtarzają. -Samuel Palmer
ludzie-mądrzy-tworzą-przysłowia-ale-to-głupcy-powtarzają