Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel.


czas-to-najlepsza-cenzura-a-cierpliwość-najdoskonalszy-nauczyciel
fryderyk chopinczastonajlepszacenzuracierpliwośćnajdoskonalszynauczycielnajlepsza cenzuracierpliwośćnajdoskonalszynajdoskonalszy nauczycielczas to najlepszaa cierpliwośćnajdoskonalszy nauczycielczas to najlepsza cenzura

Cenzura przeciwko pospolitości ducha byłaby co najmniej równie pożądana jak cenzura polityczna czy moralna.Czas to dobry nauczyciel. Szkoda tylko, że uśmierca swoich uczniów.Czas to wielki nauczyciel; niestety, zabija wszystkich swoich uczniów.Największym lekarzem jest natura, czas i cierpliwość.Czas chandry nie jest najlepszą porą na to, aby dokonywać analizy naszego życia.Cenzura to reklama na koszt państwa.