Czas to wielki nauczyciel; niestety, zabija wszystkich swoich uczniów.


czas-to-wielki-nauczyciel-niestety-zabija-wszystkich-swoich-uczniów
hector berliozczastowielkinauczycielniestetyzabijawszystkichswoichuczniówwielki nauczycielzabija wszystkichwszystkich swoichswoich uczniówczas to wielkizabija wszystkich swoichwszystkich swoich uczniówczas to wielki nauczycielzabija wszystkich swoich uczniów

Czas to dobry nauczyciel. Szkoda tylko, że uśmierca swoich uczniów.Nauczyciel, który nie ma cierpliwości dla swoich uczniów jest tylko człowiekiem.Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów.Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija.Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija.Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija.