Czas ucieka. Tempus fugit (łac.)


czas-ucieka-tempus-fugit-łac
wergiliuszczasuciekatempusfugitłacczas uciekatempus fugit

Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas. Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.)Czas - nikt go nie goni, a ucieka.Czas ucieka, by nigdy nie powrócić.Życie to czas, który nam ucieka.Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów.Poz­naj sa­mego siebie. Gnothi seauton. (gr.) Te­met nos­ce. (łac.) Nos­ce te ip­sum. (łac.)