Czas zabiera nam wszystko, nawet nasze myśli.


czas-zabiera-nam-wszystko-nawet-nasze-myśli
wergiliuszczaszabieranamwszystkonawetnaszemyśliczas zabierazabiera namnam wszystkonawet naszenasze myśliczas zabiera namzabiera nam wszystkonawet nasze myśliczas zabiera nam wszystko

Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody.Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia...Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.To prawda, że czas degraduje słowa. Ale nawet stulecia nie degradują myśli.W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcejJe­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli