Czasami kilka łez ma siłę większą od krzyku.


czasami-kilka-łez-łę-większą-od-krzyku
owidiuszczasamikilkałezsiłęwiększąodkrzykuczasami kilkakilka łezłez masiłę większąwiększą odod krzykuczasami kilka łezkilka łez małez ma siłęma siłę większąsiłę większą odwiększą od krzykuczasami kilka łez makilka łez ma siłęłez ma siłę większąma siłę większą odsiłę większą od krzykuczasami kilka łez ma siłękilka łez ma siłę większąłez ma siłę większą odma siłę większą od krzyku

otarła łez kilka zep­su­ta dziewczynka zachrypły jej stru­ny od śmiania bo śmiała się z tego że nie wiesz dlaczego czu­je się tak zmarnowana  -sunrises
otarła-łez-kilka-zep­su­-dziewczynka-zachrypły-jej-stru­ny-od śmiania-bo-śmiała ę-z tego-że-nie wiesz-dlaczego-czu­ ę-tak
Cisza jest sil­niej­sza od krzyku. -Nadzieja21
cisza-jest sil­niej­sza-od krzyku
Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim
czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność. -Setanti
im-większa-pomoc-tym-większa-niewdzięczność
Każda kobieta musi w swoim życiu wylać pewną ilość łez, zanim umrze, ale to coś, o co płacze musi być warte tych łez. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
każda-kobieta-musi-w-swoim-życiu-wylać-pewną-ilość-łez-zanim-umrze-ale-to-coś-o-co-płacze-musi-być-warte-tych-łez
zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym
zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie