Czasami mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga.


czasami-mnie-diabeł-kusi-by-uwierzyć-w-boga
stanisław jerzy lecczasamimniediabełkusibyuwierzyćbogaczasami mniemnie diabełdiabeł kusiby uwierzyćuwierzyć ww bogaczasami mnie diabełmnie diabeł kusiby uwierzyć wuwierzyć w bogaczasami mnie diabeł kusiby uwierzyć w boga

Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że diabeł i anioł mie­sza w mej duszy każdy ma rac­je i każdy kusi Nie należy sądzić, że diabeł kusi jedynie ludzi genialnych. Gardzi zapewne głupcami, ale nie lekceważy ich pomocy. Przeciwnie, pokłada w nich wielkie nadzieje.Nie można uwierzyć w Pana Boga tylko od wiedzy, że to nam dobrze zrobi.Czym staje się diabeł, kiedy przestaje wierzyć w Boga?Czemu smutno na mnie patrzysz, czemu myślisz o mnie źle? Czemu nie chcesz mi uwierzyć, że naprawdę kocham Cię?!