Czasami myślę, iż Bóg, tworząc człowieka, przecenił nieco swoje możliwości.


czasami-myślę-iż-bóg-tworząc-człowieka-przecenił-nieco-swoje-możliwoś
oscar wildeczasamimyślębógtworzącczłowiekaprzeceniłniecoswojemożliwościczasami myślęiż bógtworząc człowiekaprzecenił nieconieco swojeswoje możliwościprzecenił nieco swojenieco swoje możliwościprzecenił nieco swoje możliwości

Myślę, że Bóg, tworząc człowieka, przecenił swoje możliwości.Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. A do czego podobny jest pijak?Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwościUmieranie jest czymś nieco obrzydliwym, tak jak rodzenie się czymś nieco śmiesznym.Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz i w obłąkaniu jest nieco rozsądku.