Czasami posiadasz właściwy klucz, ale nie możesz znaleźć właściwych drzwi.


czasami-posiadasz-właściwy-klucz-ale-nie-możesz-znaleźć-właściwych-drzwi
kamil ejsymontczasamiposiadaszwłaściwykluczaleniemożeszznaleźćwłaściwychdrzwiczasami posiadaszposiadasz właściwywłaściwy kluczale nienie możeszmożesz znaleźćznaleźć właściwychwłaściwych drzwiczasami posiadasz właściwyposiadasz właściwy kluczale nie możesznie możesz znaleźćmożesz znaleźć właściwychznaleźć właściwych drzwiczasami posiadasz właściwy kluczale nie możesz znaleźćnie możesz znaleźć właściwychmożesz znaleźć właściwych drzwiale nie możesz znaleźć właściwychnie możesz znaleźć właściwych drzwi

Jaki możesz dać pokój innym, skoro sam go nie posiadasz?Rób to co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś.Bywa i tak, że wyłamać zamek, to właśnie znaleźć odpowiedni klucz.Nigdy nie trać cierpliwości - to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi.Nie oglądam się za siebie, chyba że po to, aby sprawdzić, czy zamknęłam drzwi na klucz.Sta­ry klucz rdzą pok­ry­ty ot­worzy drzwi do marzeń niezdobytych.