Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach.


czasami-wydaje-mi-ę-że-praca-dzieci-w-szkole-dzisiejszej-jest-tak-nadmierna-że-lepiej-dzieci-potopić-ż-uczyć-w-tych-szkołach
maria skłodowska - curieczasamiwydajemisiężepracadzieciszkoledzisiejszejjesttaknadmiernalepiejpotopićniżuczyćtychszkołachczasami wydajewydaje mimi sięże pracapraca dziecidzieci ww szkoleszkole dzisiejszejdzisiejszej jestjest taktak nadmiernaże lepiejlepiej dziecidzieci potopićniż uczyćuczyć ww tychtych szkołachczasami wydaje miwydaje mi sięże praca dziecipraca dzieci wdzieci w szkolew szkole dzisiejszejszkole dzisiejszej jestdzisiejszej jest takjest tak nadmiernaże lepiej dziecilepiej dzieci potopićniż uczyć wuczyć w tychw tych szkołachczasami wydaje mi sięże praca dzieci wpraca dzieci w szkoledzieci w szkole dzisiejszejw szkole dzisiejszej jestszkole dzisiejszej jest takdzisiejszej jest tak nadmiernaże lepiej dzieci potopićniż uczyć w tychuczyć w tych szkołachże praca dzieci w szkolepraca dzieci w szkole dzisiejszejdzieci w szkole dzisiejszej jestw szkole dzisiejszej jest takszkole dzisiejszej jest tak nadmiernaniż uczyć w tych szkołach

Czasami mi się wydaje, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca.Nadmierna dbałość rodziców o ich własne dzieci, a niechęć do cudzych jest tak jak poczucie klasowe, patriotyzm, troska o zbawienie własnej duszy i tym podobne cnoty - nikczemną ekskluzywnością w gruncie rzeczy.Lepiej jest mieć syna, który polegnie na wojnie, niż wcale nie mieć dzieci.Lepiej uczyć się rzeczy nieużytecznych niż nie uczyć się niczego.