Czasem i dobry śpi.


czasem-i-dobry-śpi
homerczasemdobryśpiczasem ii dobrydobry śpiczasem i dobryi dobry śpiczasem i dobry śpi

Bóg jest dobry, skoro młodym dał urok, wdzięk, zdrowie, przekorę, bunt, nadzieję, optymizm i radość, nam wyrozumiałość, tolerancję i zgodę na ich czasem głupią, lecz konieczną niezależność.Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi.Nie ten teraz dobry, kto wcale dobry, ale kto trochę dyskretniej złym jest.Fizjologowie twierdzą, że trawienie zaczyna się już patrzeniem. Słuchajcie, poeci: dobry papier pobudza gruczoły pisarskie, dobry papier daje natchnienie.Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.