Czasem to wielki pech być nieboszczykiem.


czasem-to-wielki-pech-być-nieboszczykiem
wisława szymborskaczasemtowielkipechbyćnieboszczykiemwielki pechpech byćbyć nieboszczykiemczasem to wielkiwielki pech byćpech być nieboszczykiemczasem to wielki pechwielki pech być nieboszczykiemczasem to wielki pech być

Urodzić się gar­ba­tym Po­lakiem - to wiel­ki pech, ale urodzić się do te­go jeszcze ar­tystą w Pol­sce, to już pech największy.Lepiej cierpieć czasem zło, niż je wyrządzać; i być czasem nawet oszukanym, niż być niegodnym zaufania.Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.I wielki uczony może być nieukiem w wielu sprawach.