Czasem wątpię, czy ludzie powinni się pobierać, może lepiej mieszkać w pobliżu i tylko się odwiedzać?


czasem-wątpię-czy-ludzie-powinni-ę-pobierać-może-lepiej-mieszkać-w-pobliżu-i-tylko-ę-odwiedzać
katharine hepburnczasemwątpięczyludziepowinnisiępobieraćmożelepiejmieszkaćpobliżutylkoodwiedzaćczasem wątpięczy ludzieludzie powinnipowinni sięsię pobieraćmoże lepiejlepiej mieszkaćmieszkać ww pobliżupobliżu ii tylkotylko sięsię odwiedzaćczy ludzie powinniludzie powinni siępowinni się pobieraćmoże lepiej mieszkaćlepiej mieszkać wmieszkać w pobliżuw pobliżu ipobliżu i tylkoi tylko siętylko się odwiedzaćczy ludzie powinni sięludzie powinni się pobieraćmoże lepiej mieszkać wlepiej mieszkać w pobliżumieszkać w pobliżu iw pobliżu i tylkopobliżu i tylko sięi tylko się odwiedzaćczy ludzie powinni się pobieraćmoże lepiej mieszkać w pobliżulepiej mieszkać w pobliżu imieszkać w pobliżu i tylkow pobliżu i tylko siępobliżu i tylko się odwiedzać

Nawet najpiękniejsza kobieta może dać tylko to, co ma. Czasem jest lepiej, aby to zachowała dla siebie.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Mężczyźnie zdarza się czasem, że tylko w okiełznaniu swej samczości, może naprawdę okazać się mężczyzną.Mężczyźnie zdarza się czasem, że tylko w okiełznaniu swej samczości może naprawdę okazać się mężczyzną.Prawdziwe symbiozy dokonują się przez długi okres i występują tylko pomiędzy szczególnie zniekształconymi istotami. Tylko oczywiste braki nie dopingują do konkurencji. A może powinniśmy lepiej zdawać sobie sprawę z naszych defektów, aby móc zrastać się we właściwym miejscu?Ludzie powinni się mierzyć duszami, a nie kieszeniami.