Czasem wchodzimy w ciemność, by ujrzeć najsłabsze światełka nadziei.


czasem-wchodzimy-w-ciemność-by-ujrzeć-najsłabsze-światełka-nadziei
anonimczasemwchodzimyciemnośćbyujrzećnajsłabszeświatełkanadzieiczasem wchodzimywchodzimy ww ciemnośćby ujrzećujrzeć najsłabszenajsłabsze światełkaświatełka nadzieiczasem wchodzimy wwchodzimy w ciemnośćby ujrzeć najsłabszeujrzeć najsłabsze światełkanajsłabsze światełka nadzieiczasem wchodzimy w ciemnośćby ujrzeć najsłabsze światełkaujrzeć najsłabsze światełka nadzieiby ujrzeć najsłabsze światełka nadziei

Ciemność łapczywie dni jasne pożera. Ciemność żąda i wszędzie dociera. Ciemność słucha, patrzy i czeka. Ciemność dniem rządzi, z triumfem nie zwleka. Czasem w milczeniu ciemność nadchodzi. Czasem w radosnych werbli powodzi.Czasem noce są zbyt ciemne, by je ujrzeć.Roz­postar­te ramiona roz­dziera głucha cisza nad­chodzi ciemność za­topiona w obłędzie skrzy­pek już me­lodię gra us­chnięta róża kol­ca­mi wrasta wys­chła pus­ty­nia nadziei 14.06.2016 Malusia_035  Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei.Gdziekolwiek zapragniesz ujrzeć oblicze Boga, tam je zobaczysz.Każdy, kto był zakochany, wie, że namiętność jest najsilniejsza, a pożądanie najsłabsze, gdy przedmiot miłości jest nieobecny: i odwrotnie - gdy osoba ukochana jest przy nas.