Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata.


cze­go ę-boję-boję ę-stra­ć-ludzi-których-kocham-boję-ę-że ko­lej­ny-raz-mi ę-to przy­darzy-boję ę-­­noś-boję ę
nieistniejącacze­go siębojęboję sięstra­cićludziktórychkochambojęsięże ko­lej­nyrazmi sięto przy­darzysa­mot­nościkiedyśobudzići zdaćso­biesprawęz te­goże ni­kogojużprzymnienie majutradru­giegoczłowiekaświatacze­go się bojęboję się stra­cićstra­cić ludziktórych kochamboję sięże ko­lej­ny razraz mi sięmi się to przy­darzyboję się sa­mot­nościboję się kiedyśkiedyś obudzićobudzić i zdaći zdać so­bieso­bie sprawęsprawę z te­goże ni­kogo jużjuż przyprzy mniemnie nie maboję się jutraboję się dru­giegodru­giego człowiekaboję się świataboję się stra­cić ludziże ko­lej­ny raz mi sięraz mi się to przy­darzyboję się kiedyś obudzićkiedyś obudzić i zdaćobudzić i zdać so­biei zdać so­bie sprawęso­bie sprawę z te­goże ni­kogo już przyjuż przy mnieprzy mnie nie maboję się dru­giego człowieka

Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja
wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych. -Juliusz Cezar
nie-boję-ę-wcale-tych-grubych-i-długowłosych-ludzi-boję-ę-raczej-tych-innych-bladych-i-wysmukłych