Cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach 


cze­kając-na wiado­mość-od ciebie-nie-mam-cza­su-by myść-o in­nych-rzeczach 
intrygacze­kającna wiado­mośćod ciebieniemamcza­suby myślećo in­nychrzeczach cze­kając na wiado­mośćna wiado­mość od ciebieod ciebie nienie mammam cza­sucza­su by myślećby myśleć o in­nycho in­nych rzeczach cze­kając na wiado­mość od ciebiena wiado­mość od ciebie nieod ciebie nie mamnie mam cza­sumam cza­su by myślećcza­su by myśleć o in­nychby myśleć o in­nych rzeczach cze­kając na wiado­mość od ciebie niena wiado­mość od ciebie nie mamod ciebie nie mam cza­sunie mam cza­su by myślećmam cza­su by myśleć o in­nychcza­su by myśleć o in­nych rzeczach cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mamna wiado­mość od ciebie nie mam cza­suod ciebie nie mam cza­su by myślećnie mam cza­su by myśleć o in­nychmam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach 

Cza­sami chciałbym zapamiętać, by o pew­nych rzeczach nie pamiętać. -arcadias
cza­sami-chciałbym-zapamięć-by-o pew­nych-rzeczach-nie pamięć
Cze­kanie na Ciebie mnie zabija. Brak wiado­mości od Ciebie też mnie zabija. Czy Ty chcesz mnie zabić...?  -opuszczona
cze­kanie-na ciebie-mnie-zabija-brak-wiado­moś-od ciebie-też-mnie-zabija-czy-ty chcesz-mnie-zabić