cze­kam na złodzieja.... może uk­radnie mój nad­ba­gaż życiowy..


cze­kam-na złodzieja-może-uk­radnie-mój-nad­ba­gaż-życiowy
aura69cze­kamna złodziejamożeuk­radniemójnad­ba­gażżyciowycze­kam na złodziejamoże uk­radnieuk­radnie mójmój nad­ba­gażnad­ba­gaż życiowymoże uk­radnie mójuk­radnie mój nad­ba­gażmój nad­ba­gaż życiowymoże uk­radnie mój nad­ba­gażuk­radnie mój nad­ba­gaż życiowymoże uk­radnie mój nad­ba­gaż życiowy

Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-ok­radnę-ja złodzieja-aby-mieć-co złodziej-lecz-gdy-złodziej-mnie-ok­radnie-to-za­biorę-mu i ja-ivo-vuco- 
I wciąż nieosiągal­ny, nieobecny, A jed­nak tak bar­dzo mój... Cze­kam na czas który przy­niesie nam, Nas... -rudolf88
i wciąż-nieosiągal­ny-nieobecny-a-jed­nak-tak-bar­dzo-mój-cze­kam-na czas-który-przy­niesie-nam-nas
Przychodzę do Ciebie w lek­kim powiewie. De­likat­nie mus­kam two­je włosy, po­liczki i usta... słyszysz mój głos... czu­jesz mój do­tyk.... reszta to tajemniczość... -Palladyn89
przychodzę-do ciebie-w lek­kim-powiewie-de­likat­nie-mus­kam-two­-włosy-po­liczki-i usta-słyszysz-mój-głos-czu­jesz-mój