Cze­kanie na Ciebie mnie zabija. Brak wiado­mości od Ciebie też mnie zabija. Czy Ty chcesz mnie zabić...? 


cze­kanie-na ciebie-mnie-zabija-brak-wiado­moś-od ciebie-też-mnie-zabija-czy-ty chcesz-mnie-zabić 
opuszczonacze­kaniena ciebiemniezabijabrakwiado­mościod ciebieteżczyty chceszzabić cze­kanie na ciebiena ciebie mniemnie zabijabrak wiado­mościwiado­mości od ciebieod ciebie teżteż mniemnie zabijaczy ty chceszty chcesz mniecze­kanie na ciebie mniena ciebie mnie zabijabrak wiado­mości od ciebiewiado­mości od ciebie teżod ciebie też mnieteż mnie zabijaczy ty chcesz mniecze­kanie na ciebie mnie zabijabrak wiado­mości od ciebie teżwiado­mości od ciebie też mnieod ciebie też mnie zabijabrak wiado­mości od ciebie też mniewiado­mości od ciebie też mnie zabija

ciebie nie ma nie przyszedłeś choć cze­kałam i cię chciałam ciebie nie ma i nie będzie czar­na otchłań mnie pochłania nie ma ciebie w głowie myśli sen mnie zmorzy już po wszystkim  -dooorotis
ciebie-nie -nie-przyszedłeś-choć-cze­kałam-i-ę-chciałam-ciebie-nie -i-nie będzie-czar­na-otchłań-mnie-pochłania-nie- ciebie-w-głowie