Czego nie możesz załatwić głową, załatw sercem.


czego-nie-możesz-załatwić-głową-załatw-sercem
polivios dimitrakopulosczegoniemożeszzałatwićgłowązałatwsercemczego nienie możeszmożesz załatwićzałatwić głowązałatw sercemczego nie możesznie możesz załatwićmożesz załatwić głowączego nie możesz załatwićnie możesz załatwić głowączego nie możesz załatwić głową

Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem.Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością.W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego miećMożesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcą