Czekając na idealny moment, możesz nigdy nie rozpocząć dzieła. Zaczynaj już! Zaczynaj tam, gdzie jesteś i jako ten, kim jesteś.


czekając-na-idealny-moment-możesz-nigdy-nie-rozpocząć-dzieła-zaczynaj-już-zaczynaj-tam-gdzie-jesteś-i-jako-ten-kim-jesteś
h. jackson brownczekającnaidealnymomentmożesznigdynierozpocząćdziełazaczynajjużtamgdziejesteśjakotenkimjesteśczekając nana idealnyidealny momentmożesz nigdynigdy nienie rozpocząćrozpocząć dziełazaczynaj jużzaczynaj tamgdzie jesteśjesteś ii jakojako tenkim jesteśczekając na idealnyna idealny momentmożesz nigdy nienigdy nie rozpocząćnie rozpocząć dziełagdzie jesteś ijesteś i jakoi jako tenczekając na idealny momentmożesz nigdy nie rozpocząćnigdy nie rozpocząć dziełagdzie jesteś i jakojesteś i jako tenmożesz nigdy nie rozpocząć dziełagdzie jesteś i jako ten

Jesteś tam gdzie jesteś, ponieważ dokładnie tam pragniesz byćRób to co możesz, tym, co po­siadasz, i tam, gdzie jesteś.Rób to co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś.twój błękit prze­nika mnie tak dogłębnie widzisz całą mą nagość mo­je pragnienia czu­je wil­goć w mym łonie słów nie używam oczy po­wiedzą ci wszystko zbliżasz się i jesteś jesteś we mnie wiesz, że pragnę te­go, mówią to mo­je oczy ten moment nasze spełnienie łączy nas już na zawsze Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możeszCzyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś.